Vi har driftstilskuddavtale med Helse Vest.

Pasienter henvist fra lege betaler vanlig egenandel som på offentlig sykehus.

For tiden er følgende gjeldende:

  • Egenandel, kr. 345,-.
  • Telefon henvendelse, kr. 54,-
Prisene ovenfor inngår i frikort ordningen og betales ikke ved frikort.

Utgifter til engangsutstyr, forbruksmateriell og medikamenter innntil kr. 500 kan komme i tillegg. Dette inngår ikke i frikort ordningen og må betales, selv ved frikort.