Våre tjenester omfatter forebyggelse, utredning, behandling og oppfølging av sykdommer i fordøyelsessystemet.


Som ledd i dette tilbyr vi

 • Grunndig samtale og generell medisinsk undersøkelse
 • Blodprøver
 • Laktose belastningstest
 • Pusteprøve for helicobakter pylori
 • Gastroskopi
 • Koloskopi
 • Rektosigmoidoskopi

Vanlige tilstander som utredes hos oss er

 • Reflukssykdom med halsbrann og sureoppstøt
 • Magesmerte
 • Magesår
 • Cøliaki
 • Diare
 • Forstoppelse
 • Blod i avføringen
 • Luftplager
 • Mb Crohn og Ulcerøs colitt (kronisk betennelsestilstander i tarm)
 • Kreft i spiserør, mageskk og tarm

Det kan også være aktuelt å henvise deg videre til annen spesialavdeling for å få avklaret en diagnose.