Koloskopi

En undersøkelse av tykktarmen og eventuelt nedre del av tynntarmen ved hjelp av et styrbart og bøyelig kikkertliknende instrument som kalles et koloskop. Instrumentet er ca 1,4 meter langt og fingertykt. Legen kan med det påvise eller utelukke sykdom i disse organene.

Hvorfor koloskopi?

Smerte i mage, oppblåsthet, forstoppelse, diare, blod i avføringen, lav blodprosent, vekttap og en rekke andre symptomer kan gi mistanke om sykdom i tykktarmen eller siste del av tynntarmen. Koloskopi gir nøyaktig informasjon om forhold i disse organene og kan være et nyttig hjelpemiddel til å avklare og følge opp ovenfor nevnte symptomer. Koloskopi regnes fortsatt å være den mest nøyaktige metoden for å oppdage eller utelukke tykktarmskreft. I familier med økt forekomst av denne type kreft kan koloskopi være indisert selv om man ikke har tarm symptomer.

Koloskopi

Forberedelser til undersøkelsen

En forutsetning for en vellykket koloskopi er at tarmen er tom og ren. 5 dager før undersøkelsen stopper du å spise alt som inneholder hele korn/frø. Dette fordi disse kan bli liggende igjen i tarmen selv etter man har brukt tømningsmiddelet. Du skal ikke ta jerntabletter heller. Bortsett fra dette kan du spise normalt inntil dagen før undersøkelsen når du starter tarmtømmingen. Blodfortynnende medikamenter øker blødningsfaren ved prøvetaking. Kontakt oss på forhånd om du bruker Marevan, Pradaxa, Xarelto, Lixiana eller Eliquis. Albyl E (Acetylsalisylsyre) trenger du ikke å stoppe med.

Selve tarmtømmingen utføres dagen før undersøkelsen. Se egen veiledning under informasjonssenteret. Dersom du har alvorlig hjertesvikt, nyresvikt eller gjennomgått større operasjoner de siste 3 månedene må du kontakte oss når du får time. Likeså om du er gravid.

Gjennomføring av undersøkelsen

Undersøkelsen påbegynnes i venstre sideleie, deretter fortsettes det oftest i ryggleie. Koloskopet føres forsiktig gjennom endetarmen og videre gjennom hele tykktarmens lengde. Tykktarmen varierer i lengde, svingninger og leie. På grunn av dette varierer undersøkelsestiden fra 10 til 40 minutter. Koloskopi utføres i de fleste tilfeller raskt og uten bedøvelse. Sammenvoksninger etter tidligere operasjoner og svært svingete tarm kan hos noen gjøre undersøkelsen teknisk vanskelig, tidskrevende og smertefullt. I så tilfelle kan man få hurtigvirkende avslappende og smertestillende medikamenter intravenøst. Man kan da ikke kjøre bil inntil 12 timer etter undersøkelsen. Gi oss beskjed om kjent allergi for bedøvelsesmidler.

Komplikasjoner

Alvorlige komplikasjoner ved rutine koloskopi forekommer meget sjeldent. Det er svært liten risiko for at det kan oppstå blødninger, små rifter eller hull ved vevsprøvetaking og fjerning av polypper fra tarmen. Dette kan i så tilfelle nødvendiggjøre sykehusinnleggelse og meget sjeldent operasjon.

Hvis du etter undersøkelsen får kraftige magesmerte, blodig avføring eller annet ubehag av betydning må du kontakte oss direkte. Dersom du ikke oppnår kontakt med oss, må du kontakte lokal legevakt eller fastlege.

Etter undersøkelsen

Hvis du har fått beroligende medikamenter er det legen som bestemmer når du kan forlate klinikken. Dersom du ikke få annet beskjed av legen kan du spise normalt deretter.