Rektosigmoidoskopi

En undersøkelse av endetarmen og nedre del av tykktarmen ved hjelp av et styrbart og bøyelig kikkertliknende instrument som kalles et koloskop. Instrumentet er ca 1,4 meter langt og fingertykt. Legen kan med det påviser eller utelukker sykdom i disse organene.

Hvorfor rektosigmoidoskopi?

Blod i avføringen, diaré, smerte i endetarms-regionen og en rekke andre symptomer kan gi mistanke om sykdom i endetarmen eller nederst del av tykktarmen. Rektosigmoidoskopi er en undersøkelse som gir nøyaktig informasjon om forhold i disse organene og kan være et nyttig hjelpemiddel til å avklare og følge opp ovenfor nevnte symptomer.

Rektosigmoidoskopi

Forberedelser til undersøkelsen

En forutsetning for en vellykket rektosigmoidoskopi er at tarmen er tom og ren. 5 dager før undersøkelsen stopper du å spise alt som inneholder hele korn/frø. Dette fordi disse kan bli liggende igjen i tarmen selv etter man har brukt tømningsmiddelet. Du skal ikke ta jerntabletter heller. Bortsett fra dette kan du spise normalt inntil dagen før undersøkelsen når du starter tarmtømmingen. Blodfortynnende medikamenter øker blødningsfaren ved prøvetaking. Kontakt oss på forhånd om du bruker Marevan, Pradaxa, Xarelto eller Eliquis. Albyl E (Acetylsalisylsyre) trenger du ikke å stoppe med.

Selve tarmtømmingen utføres dagen før undersøkelsen. Se egen veiledning under informasjonssenteret. Dersom du har alvorlig hjertesvikt, nyresvikt eller gjennomgått større operasjoner de siste 3 månedene må du kontakte oss når du får time. Likeså om du er gravid.

Gjennomføring av undersøkelsen

Undersøkelsen påbegynnes i venstre sideleie, deretter fortsettes det oftest i ryggleie. Koloskopet føres forsiktig gjennom endetarmen og videre gjennom nederst tredje del av tykktarmen og frem til tverrtykktarmen. Undersøkelsestiden er mellom 10 til 20 minutter. minutter.

Undersøkelsen utføres i de fleste tilfeller raskt og uten bedøvelse. Sammenvoksninger etter tidligere operasjoner og svært svingete tarm kan hos noen gjøre undersøkelsen teknisk vanskelig og smertefullt. I så tilfelle kan man få hurtigvirkende avslappende og smertestillende medikamenter intravenøst. Man kan da ikke kjøre bil inntil 12 timer etter undersøkelsen. Gi oss beskjed om kjent allergi for bedøvelsesmidler.

Komplikasjoner

Alvorlige komplikasjoner ved rutine rektosigmoidoskopi forekommer meget sjeldent. Det er svært liten risiko for at det kan oppstå blødninger, små rifter eller hull ved vevsprøvetaking og fjerning av polypper fra tarmen. Dette kan i så tilfelle nødvendiggjøre sykehusinnleggelse og meget sjeldent operasjon.

Hvis du etter undersøkelsen får kraftige magesmerte, blodig avføring eller annet ubehag av betydning må du kontakte oss direkte. Dersom du ikke oppnår kontakt med oss, må du kontakte lokal legevakt eller fastlege.

Etter undersøkelsen

Hvis du har fått beroligende medikamenter er det legen som avgjør når du kan forlate klinikken. Dersom du ikke få annet beskjed av legen kan du spise normalt deretter.