Priser

Vi har driftstilskudd avtale med Helse Vest.

Pasienter henvist fra lege betaler vanlig egenandel som på offentlig sykehus.

For tiden er følgende gjeldende:

Prisene ovenfor inngår i frikort ordningen og betales ikke ved frikort.

Utgifter til engangsutstyr, forbruksmateriell og medikamenter inntil kr. 500 kan komme i tillegg. Dette inngår ikke i frikort ordningen og må betales, selv ved frikort.