Priser

Vi har driftstilskudd avtale med Helse Vest.

Pasienter henvist fra lege betaler egenandel + tillegg for forbruksmateriell og medikamenter.

For tiden er følgende gjeldende: