Tarmtømming med klyster

Endetarmen må tømmes med Klyx 240ml eller 2x120ml, som kjøpes fra apoteket og tømmingen foretaes ca 2 timer før undersøkelsen eller tidligere samme dag hvis lang reise.
Du behøver ikke å møte fastende til denne undersøkelsen.